POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 305/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za zasługi w działalności społecznej, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej oraz dydaktycznej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Marczykowska Bożena Małgorzata, 2. Sadecka Marzena Joanna, 3. Skrzypek Roman Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Adamaszek Anna, 5. Barcińska Grażyna Danuta, 6. Białas Marta, 7. Brzezińska Bożena, 8. Chojnowska Urszula Maria, 9. Dembowska Alicja Izabela, 10. Fabiszewska Aldona Barbara,11. Godlewski Wojciech, 12. Grochowska Hanna, 13. Jakubowska Izabela, 14. Jastrzębska Katarzyna Barbara, 15. Kruszewska Mariola, 16. Krzewicka Ewa, 17. ks. Kurto Andrzej Jerzy, 18. Ku-sal Jacek Wiktor, 19. Kusio Justyna Anna, 20. Latocha--Popiela Barbara Renata, 21. Maciejewski Zbigniew Adam, 22. Masztakowska Ewa, 23. Mazur Elżbieta, 24. Mazur Mirosław, 25. Michoń Barbara, 26. Miller Zofia, 27. Nadrowski Andrzej, 28. Panek Anna, 29. Rożniak Henryka, 30. Szeja Jerzy Zygmunt, 31. Szulc Mirosława, 32. Szwed Anna, 33. Szymani Agnieszka, 34. Wa-sielewski Zbigniew, 35. Zalewski Bogdan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Adamiec-Zając Bernadeta Anna, 37. Aleksandrowicz Katarzyna, 38. Biernat-Malicka Teresa Jadwiga, 39. Brzeska-Walczak Elżbieta, 40. Chrulska Anna, 41. Chuda Mariola, 42. Chyba Beata Jolanta, 43. Dolna Małgorzata Hanna, 44. Dudziec Marcin, 45. Fistkowska Renata, 46. Goszczycka Jadwiga, 47. Górecki Piotr Bogdan, 48. Grala Jadwiga, 49. Jabłońska Jolanta Aleksandra, 50. Janiewski Zdzisław Tomasz, 51. Jankowska Ewa Janina, 52. Karlak Bogdan Tomasz, 53. Kowalewska Bożena Małgorzata, 54. Kramkowski Ireneusz Władysław, 55. Krasuska Urszula Bożena, 56. Kruślińska Jolanta, 57. Kuskowska Maria Barbara, 58. Laskowska Maria Bożena, 59. Laskowski Wojciech, 60. Luciszewska Jolanta, 61. Łada Ewa Maria, 62. Mag-nowski Tomasz, 63. Margraf Zofia, 64. Mazur Grażyna Anna, 65. Michalak Jerzy Jan, 66. Nawrot Anna, 67. Paprocka Małgorzata, 68. Pielaciński Janusz Mieczysław, 69. Pierzchanowska Bogumiła Elżbieta, 70. Popielarz Jolanta Anna, 71. Rechnio-Kołodziej Beata, 72. Rudnicki Artur Leszek, 73. Ruta Mirosława Danuta, 74. Sobka Jolanta, 75. Sobolewski Jan, 76. Solecka Edyta, 77. Sosnowska Katarzyna, 78. Starnawska Barbara Krystyna, 79. Stępniak Dorota Agnieszka, 80. Szaniawska Hanna, 81. Szymaniewski Leszek, 82. Świtek Katarzyna, 83. Tworek Jolanta Antonina, 84. Urbański Józef Wiesław, 85. Wasiak Grażyna, 86. Watemborska Bożena Małgorzata, 87. Wątorska Mariola, 88. Wilk Elżbieta Lidia, 89. Wiśniewska Sylwia, 90. Wojtkun Agnieszka Elżbieta, 91. Wójcicka Małgorzata, 92. Załęski Adam, 93. Zarzycka Teresa Hanna, 94. Zielińska-Chrza-nowska Małgorzata Elżbieta, 95. Zielonka Małgorzata.