POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 stycznia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 22/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Leonowicz Jan,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Szopińska Halina Krystyna,

pośmiertnie

3.  Oziewicz Ignacy, 4. Weker Ludwik, 5. Weker Władysław,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Andrzejczuk Zdzisław Józef, 7. Gąsior Józef, 8. Jokiel Zofia, 9. Juchniewicz Stanisław, 10. Karpiński Jacek Rafał, 11. Kopacz Franciszek, 12. Kuczyński Władysław, 13. Kultys Henryk, 14. Kuszyński Edward Adam, 15. Ławecki Mieczysław, 16. Nieleszczuk Tadeusz Edward, 17. Pazurkiewicz Stanisław Marian, 18. Piszczecki Ryszard Józef, 19. Podkowik Zbigniew, 20. Zabłocki Bolesław, 21. Zygmunt Mieczysław,

pośmiertnie

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

22. Andryka Władysław, 23. Majewski Adam, 24. Nerlewski Tadeusz Tytus, 25. Sosiński Walerian, 26. Tarnawski Jerzy Fryderyk,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

27. Apanowicz Stefan, 28. Banaczyk Mieczysław Stanisław, 29. Brzozowski Jan, 30. Czub Stanisław, 31. Czykieta Paweł, 32. Danielak Roman, 33. Filuk Irena Maria, 34. Gieroń Piotr, 35. Goetz Stefania, 36. Jabłoniec Jan, 37. Jędrzko Maria, 38. Kawerski Edward, 39. Kordeczka Jan Władysław, 40. Kudyba Jan, 41. Lato-szyński Zygmunt Jerzy, 42. Lebioda Bolesław, 43. Łapiński Antoni Jan, 44. Majewski Zdzisław Jan, 45. Międzobrodzki Kazimierz, 46. Pasternak Zofia Klara, 47. Pelc Zbigniew, 48. Piekarczyk Ewa Barbara, 49. Połeć Stefan Józef, 50. Pytlik Tadeusz, 51. Raczkiewicz Zbysław, 52. Schoen Anna Janina, 53. Smyczyński Alojzy, 54. Suryn Irena, 55. Szostek Jan, 56. Szuman Jan Józef, 57. Szymańska Maria, 58. Szymański Kazimierz Leon, 59. Tulikowska Leokadia, 60. Uryga Franciszek, 61. Wawiórko Janina, 62. Wiśniewski Jan, 63. Wiśniewski Marian, 64. Wojtowicz Eugeniusz, 65. Zwolak Piotr,

pośmiertnie

66. Błaszczak Gertruda,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich:

67.  Kos Janina, 68. Kowal Stanisław, 69. Naguszewski Michał, 70. Zakrzewski Roman Mirosław,

za zasługi w działalności społecznej, kombatanckiej i charytatywnej

71. Sosnowski Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich:

72. Dobrenko Kazimierz, 73. Janowiec Ewa, 74. Jasińska Helena, 75. Karczewski Romuald, 76. Otrocka Wiesława Teresa, 77. ks. Pruczkowski Ryszard Jerzy.