POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rej. 228/2005 o nadaniu orderów

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju polsko-niemieckiej współpracy odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Bury Hans Martin, 2. Jansen Michael, 3. von der Planitz Bernhard, 4. Schweppe Reinhard,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Kishclaf Wolf, 6. Minke-Koenig Ute,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Dauble Friedrich, 8. Kothe Martin, 9. Schnelle Rolf Dieter, 10. von Uslar Elisabeth, 11. Walter Norman, 12. Westphal Christian,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. Duvigneau Clarissa, 14. Jansen Barbara, 15. Koenig Giinter, 16. Ohnmacht Michael, 17. von der Planitz Gisela, 18. Prosiegel Marina, 19. Schweppe-Ebber Margret, 20. Seidler Sabine.