POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 133/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Alot Stanisław, 2. Ameryk Paweł Walenty, 3. Antoszkiewicz Krystyna Hanna, 4. Augustynek Piotr Jerzy, 5. Augustyniak Ryszard, 6. Białecki Leon Jan, 7. Bykowska Maria, 8. Celewicz Wiesław Jan, 9. Chiszberg Janusz, 10. Chomicki Roman Stefan, 11. Chudzik Jan, 12. Cibicka Katarzyna, 13. Cieślik Kazimierz Jan, 14. Fabisiak Jolanta, 15. Grzesiak Stanisław Władysław, 16. Grzesiński Mirosław Grzegorz, 17. Gwóźdź Jan, 18. Jamiołkowski Jerzy Antoni, 19. Jamroziak Aleksander Jerzy, 20. Jędrasik Włodzimierz Jerzy, 21. Kaźmierczak Andrzej, 22. Kołodziejczyk Wiesław Sylwester, 23. Krzaklewski Marian, 24. Kwiatkowski Marian, 25. Lipiński Zbigniew Andrzej, 26. Łobacz Władysław, 27. Magas Jerzy, 28. Modelska Małgorzata Maria, 29. Mróz Zofia, 30. Ofman Tomasz Stanisław, 31. Orlikowska Teresa, 32. Orzałkiewicz Alicja Maria, 33. Pietruczanis Zdzisław Roman, 34. Piwoński Aleksander, 35. Pławiński Tadeusz Mieczysław, 36. Pogłódek Stanisław Wacław, 37. Rusakiewicz Marek, 38. Rusek Barbara, 39. Rynkiewicz Grażyna, 40. Stawecki Leopold, 41. Szok Jerzy, 42. Szukała Stanisław, 43. Śliwka Gabriel Jan, 44. Trelka Tadeusz, 45. Trzęsicki Kazimierz, 46. Wcisło Ryszard Franciszek, 47. Wierzbicki Andrzej, 48. Wójcik Andrzej.