POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 maja 2005 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-7-05

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Brandeta Bogumiła HRYNIEWICKA — w Białymstoku

2. Janusz JAROMIN —w Szczecinie

3. Maria Anna KAMOCKA — w Szczecinie

4. Wiesława KAŹMIERSKA — w Szczecinie

5. Artur KOWALEWSKI — w Szczecinie

6. Iwona Maria KRZECZOWSKA-LASOŃ — w Szczecinie

7. Andrzej Paweł MANIA — w Szczecinie

8. Andrzej OLSZEWSKI — w Szczecinie

9. Iwona Janina WISZNIEWSKA — w Szczecinie

10. Rafał Władysław ZAJĄCZKOWSKI — w Szczecinie

11. Maciej ŻELAZOWSKI — w Szczecinie

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

12. Kazimierz CIEŚLIKOWSKI — w Gliwicach

13. Romuald DALEWSKI — w Bydgoszczy

14. Dorota GAMRAT-KUBECZAK — w Szczecinie

15. Małgorzata JANKOWSKA — w Szczecinie

16. Krzysztof KAMIŃSKI — w Białymstoku

17. Grzegorz KOŁAKOWSKI — w Szczecinie

18. Małgorzata Barbara KOŹMIŃSKA —w Bydgoszczy

19. Ewa Maria KRAKOWSKA-KRAWCZAK — w Bydgoszczy

20. Hanna Anita NOWAK — w Bydgoszczy

21. Danuta Katarzyna OLSZEWSKA — w Szczecinie

22. Ewa PIETRASZEWSKA — w Elblągu

23. Barbara PŁOCHEĆ — w Elblągu

24. Andrzej WIŚNIEWSKI — w Szczecinie

25. Krzysztof Robert ZAREMBA — w Szczecinie

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

26. Agata Joanna ADAMCZEWSKA — w Poznaniu

27. Piotr Grzegorz CHARKIEWICZ — w Sokółce

28. Dariusz DĄBROWSKI — dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

29. Katarzyna Anna DOMINICZAK — w Lublinie

30. Edyta Natalia KOCIUBOWSKA — w Tarnobrzegu

31. Katarzyna KOZŁOWSKA — w Białymstoku

32. Andrzej Piotr LIPIŃSKI — w Pruszkowie

33. Agnieszka Halina ŁUKASZUK — dla Warszawy-Pragi w Warszawie

34. Agnieszka Katarzyna MAŃKIEWICZ — w Gdańsku

35. Aleksandra Joanna MATUSZEWSKA — w Częstochowie

36. Ewa Lucyna MIELCAREK — w Gdyni

37. Anna Elżbieta NOWOSIELSKA — w Elblągu

38. Ewa Małgorzata OLEJNICZAK — w Gdańsku

39. Grażyna Mariola RATUSZNIK — w Malborku

40. Katarzyna Aleksandra WALEWSKA — w Gdańsku

41. Maksymilian Radosław WESOŁOWSKI — w Otwocku

42. Michał Maciej ZIEMNIEWSKI — w Poznaniu