POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 listopada 2010 r.

nr 1131-43-2010

o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego

Na podstawie art. 194 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. powołuję z dniem 3 grudnia 2010 r. Pana Stanisława BIERNATA na stanowisko Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.