POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 listopada 2010 r.

nr 1131-42-2010

o powołaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Na podstawie art. 194 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. powołuję z dniem 3 grudnia 2010 r. Pana Andrzeja RZEPLIŃSKIEGO na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.