POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 listopada 2006 r. o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego

nr 113-49-06

Na podstawie art. 194 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. powołuję z dniem 2 grudnia 2006 r. Pana Janusza Niemcewicza na stanowisko Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.