POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 kwietnia 2004 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera

nr 111–11–04

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609) z dniem 4 maja 2004 r. nadaję stopień nadbrygadiera

Panu starszemu brygadierowi Markowi KOWALSKIEMU,

Panu starszemu brygadierowi Piotrowi ŚWIECZKOWSKIEMU.