POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOLITEJ POLSKIEJ Rej. 128/2005 o nadaniu odznaczeń

z dnia 30 czerwca 2005 r.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bakalarz-Jachym Halina Krystyna, 2. Ludwiński Ryszard Edward, 3. Obara Alicja, 4. Rozmus Helena, 5. Sikora Kalondji Marianna, 6, Surma Marianna, 7. Studniarz-Komorowska Zofia Barbara, 8 Wolf Jan,

SREBNYM KRZYŻEM ZASŁUGi

9. Baran Teresa Ewa, 10. Bsernacka Grażyna, 11. Błasiak Joanna, 12. Cichoń Toresa Janina, 13. Dąbrowska Lidia Maria, 14. Detka Grażyna Bronisława, 15. Dutkiewicz Krzysztof Feliks, 15. Dziedzic Maria, 17. Gospodarczyk Jadwiga, 18. Heba Urszula Stanisława, 19. Idzik Dorota Ewa, 20. Jabłońska Maria Teresa, 21. Jankowski Marian Tadeusz, 22. Juszczyk Elżbieta, 23. Kamiński Grzegorz 24. Kita Henryk, 25. Kochańska Joanna Teresa, 26. Kopacz Barbara, 27. Krygier Barbara Teresa, 28. Kryj Maria Irena, 29. Kulma Elżbieta Maria, 30. Kuncewicz Aleksandra, 31. Kuzia Jacek Andrzej, 32. Kwiecień Dominika Zofia, 33. Kwiecień Halina, 34. Matyja Artur Jan, 35. Matynia Andrzej Jan, 36. Mróz Anna, 37. Noszczyk Irena Agnieszka, 38. Nowak Dariusz, 39. Oleszek Krystyna Stefania, 40. Olszewska Urszula, 41. Opala Marianna Lucyna, 42. Pałczyński Andrzej Jan, 43. Podiach Mariola Teresa, 44. Podsiadto Barbara, 45. Polakowska Alicja, 46. Poniewierka Marek, 47. Poniewierska Irena, 48. Rożek Marek Marian, 49. Siporska Anna Małgorzata, 50. Sipowicz Maria, 51. Sitarska Barbara Zofia, 52. Sitkowska Halina, 53. Skorupka Anna, 54. Stanisz Beata, 55. Stępień Krystyna Teresa, 56. Strojek Bogusława, 57. Szumara Edward Władysław, 58. Tusińska Anna, 59. Tutakiewicz Marek Krzysztof, 60. Wojciechowski Dariusz Jan, 61. Wołowiec Lidia Marta, 62. Wosik Helena, 63. Wróblewska Urszula Krystyna, 64. Wryk Alicja Maria, 65. Zielińska Bożena, 66. Zielińska-Baran Mariola Anna, 67. Zięba Katarzyna Maria, 68. Ziółkowska Anna, 69. Zubek-Rymarczyk Barbara Zuzanna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Barańska Anetta Dorota, 71. Bielecka Elżbieta Halina, 72. Bielecka Katarzyna, 73. Boszczyk Elżbieta Maria, 74. Buduła Beata Ewa, 75. Cecot Barbara, 76. Ciepluch Beata Małgorzata, 77. Czerwińska Elżbieta, 78. Czyż Barbara Janina, 79. Dąbrowska Jadwiga Bożena, 80. Derlatka Wiesława, 81. Dętka Jadwiga Teresa, 82. Dziedzic Maciej Jarosław, 83. Głogowska Teresa, 84. Gołąb Jolanta, 85. Gonerka Beata Dorota, 86. Gozdur Beata Maria, 87. Grabowska Alina, 88. Gromniak Beata Edyta, 89. Grzybek Tomasz, 90. Janus Ryszard, 91. Jaworska Urszula Beata, 92. Kapsa Danuta, 93. Karbowniczek Teresa Anna, 94. Kasprzak-Harabin Małgorzata Maria, 95. Klentak Krystyna Bogumiła, 96. Kolasa Stanisław, 97. Kopytek Danuta Teresa, 98. Kotulska Anna Dorota, 99. Koza Anna, 100. Kozieja Halina Katarzyna, 101. Kozłowska Dorota, 102. Krakowska Katarzyna Beata, 103. Krycia Renata Justyna, 104. Kubala Anna, 105. Kubiak-Różniak Adriana Izabela, 106. Kucharczyk Danuta Anna, 107. Kwapisz-Orłowska Anna, 108. Kwiatkowska Renata Emilia, 109. Kwiecień Marta Barbara, 110. Kwiecień-Kwiatkowska Grażyna Halina, 111. Laskowska Joanna Tekla, 112. Leśniak Elżbieta Danuta, 113. Maj Grażyna Elżbieta, 114. Majkowska Marta, 115. Malanowicz Marta Anna, 116. Malec Ewa Danuta, 117. Malinowski Jan Bernard, 118. Marcinkowska Dorota, 119. Miklasiński Jacek Jan, 120. Miszczuk Sławomir, 121. Nawierska Renata, 122. Niedziela Jolanta, 123. Nowak Barbara, 124. Nowak Dorota Irena, 125. Ogłoza-Fisiak Małgorzata, 126. Okręt Marzena, 127. Orkisz Dariusz Marek, 128. Osowski Stanisław, 129. Ostaszewska Dorota Maria, 130. Pałasz Urszula, 131. Pałęga Stanisław Wacław, 132. Pawłowska Elżbieta, 133. Piątek Krzysztof Grzegorz, 134. Pietraszek Zofia Barbara, 135. Pizur Zdzisław Józef, 136. Poniewierska Grażyna, 137. Poniewierski Andrzej Marian, 138. Prus Elżbieta Halina, 139. Rajchert Maria, 140. Rzepka Magdalena, 141. Sabatowska Małgorzata, 142. Samolej Małgorzata Ewa, 143. Serwin Wojciech, 144. Sierant Wiesława, 145. Skwirowska Mariola Jadwiga, 146. Smok Ewa Monika, 147. Sputo Leopold Jan, 148. Stachowicz Beata Ewa, 149. Stefankiewicz Urszula Elżbieta, 150. Sternik Jolanta, 151. Stępień Kinga Jadwiga, 152. Stępniak Irena Maria, 153. Surmacz Grażyna Janina, 154. Szczatuba Dorota, 155. Szymczyk Marzena, 156. Szproch Anna, 157. Szymańska Jadwiga, 158. Telec Maria Halina, 159. Tracz Beata, 160. Trojanowska Wiesława, 161. Włodarczyk Ewa Katarzyna, 162. Wojtasik Jolanta Hanna, 163. Wojteczek Monika, 164. Wójcik Jolanta Ewa, 165. Zaborek Anna, 166. Zaborek Renata Stanisława, 167. Zaucha Jolanta Małgorzata, 168. Zdanowska-Gacek Małgorzata, 169. Ziótkowska Jolanta, 170. Zych Halina Stanisława, 171. Zygan Marek Józef, 172. Zyngier Mariusz Ryszard, 173. Żelezik Paweł, 174. Żurek Elżbieta.