POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 września 2008 r. o nadaniu orderów

Rej. 201/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Granowska Irena, 2. Młodzianka Wacław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Koleją Edward, 4. Wiewióra Wiesław,

pośmiertnie

5. Baran Zofia, 6. Mojek Wacław Stefan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Kalita Stanisław, 8. Kolowska Maria, 9. Kosch Stanisław Kamil, 10. Kowalczyk Kazimierz, 11. Kurzyna Marian Jan, 12. Skowrońska Marianna, 13. Szczygielska Maria.