POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-1-08

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w związku z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, odmawiam powołania niżej wymienionych osób do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Marek DOBRASIEWICZ                     — dla Warszawy-Pragi w Warszawie

2. Elżbieta Daniela LUTOMIERSKA-RUSEK       — dla Warszawy-Pragi w Warszawie

3. Marek STEMPNIAK                         — w Kielcach

4. Jerzy Marian WIŃCZA                      — dla Warszawy-Pragi w Warszawie

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

5. Rafał Witold BRUKIEWICZ                   — w Słubicach

6. Aleksandra Agnieszka DZIAĆKO-BAGIŃSKA — w Gliwicach

7. Przemysław KĘPIŃSKI                      — we Włocławku

8. Adrian KLEPACZ                           — w Jeleniej Górze

9. Ewa Romualda WALCZAK                   — w Środzie Wielkopolskiej