POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 maja 2011 r.

nr 112-14-11

o nadaniu stopnia nadbrygadiera

Na podstawie art. 51 ust. 5 w związku z art. 73 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaję stopień nadbrygadiera starszemu brygadierowi Markowi RĄCZCE.