POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 maja 2006 r. o nadaniu stopnia generała brygady

nr 111-17-06

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) na wniosek Ministra Obrony Narodowej niżej wymienieni mianowani zostają na stopień:

generała brygady

1. płk nie podl. ob. sł. wojsk. Antoni HEDA-SZARY

2. płk nie podl. ob. sł. wojsk. Stanisław KAROLKIEWICZ

3. płk nie podl. ob. sł. wojsk. Zygmunt Ludwik ODROWĄŻ-ZAWADZKI

4. płk nie podl. ob. sł. wojsk. Tadeusz SAWICZ

5. płk nie podl. ob. sł. wojsk. Franciszek STUDZIŃSKI

6. płk nie podl. ob. sł. wojsk. Elżbieta ZAWACKA