POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 maja 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 97/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie prawa europejskiego

1. Barcz Jan Aleksander,

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu i językoznawstwa, za zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej

2. Muskat-Tabakowska Elżbieta Joanna,

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie terapii i profilaktyki uzależnień

3. Osiatyńska Witolda Ewa,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz potrzebujących pomocy

4. s. Chmielewska Małgorzata.