POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 listopada 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 392/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

I. Dowgiałło Krystyna Teresa, 2. Zając Danuta Halina,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Sułek Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kępa Katarzyna, 5. Wójcik Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Grzęda Elżbieta, 7. Jabłoński Ryszard, 8. Mizak Henryk, 9. Nakonieczny Grzegorz Dariusz, 10. Włodarczyk Stanisław,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za działalność charytatywną i społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

II. Opała Bronisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Gorajska Wanda Jadwiga, 13. Kasperska Halina Maria, 14. Niemira Stanisława Wiktoria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Drobek Danuta Czesława, 16. Mikulska-Jaroszkiewicz Magdalena Czesława, 17. Musiałek Elżbieta Krystyna, 18. Zarzeczny Grażyna,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Żaguń Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Matuszak Seweryn,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Starzyk Sylwester Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Chmiel Marek, 23. Grzech Stanisław Tadeusz, 24. Kokoszka Antoni Jan, 25. Kopacz Krzysztof, 26. Przybyszewski Andrzej Zdzisław, 27. Ryba Zdzisław Stanisław, 28. Zaskalski Emil,

za zasługi w kultywowaniu i promowaniu polskiego folkloru, za krzewienie kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Myćka Zofia, 30. Rachwał Szymon, 31. Rachwał Wanda, 32. Wojtowicz Urszula,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Delimat Władysław, 34. Rachwał Józef, 35. Sokalski Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kostecka Zofia, 37. Sokalski Roman,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Augustyn Franciszek, 39. Pachoł Wiktor Jan, 40. Sieniawski Tadeusz, 41. Sieradzki Julian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Biesiadecki Stanisław, 43. Glazar Andrzej, 44. Kołodziej Józef, 45. Liput Zbigniew, 46. Pinderski Jan, 47. Szałajko Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Cioch Bogdan, 49. Czech Bronisław, 50. Gocał Edward, 51. Jurek Zbigniew, 52. Kludys Tomasz, 53. Kuchta Zbigniew Zdzisław, 54. Miś Józef, 55. Nowak Zbigniew, 56. Pelc Alfred Alojzy, 57. Porada Jan, 58. Siorek Kazimierz, 59. Skoczylas Andrzej, 60. Sroczyk Stanisław, 61. Stygar Roman Eugeniusz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Stochmal Jacek, 63. Paprocki Marek,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w dziedzinie medycyny

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Hołówka Jan Władysław, 65. Kolbuch Antoni,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

66. Chabowska Elżbieta Irena,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Miotke Wojciech, 68. Serszeń-Konderla Edwarda Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Fryca Joanna Grażyna, 70. Majecka Beata Monika, 71. Pabian Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Szulc Andrzej Mirosław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

73. Kowalczyk Jadwiga,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74.  Kapica Barbara Gabryela, 75. Sękielewski Krzysztof Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Biesek Przemysław Bogusław, 77. Klein Adam Zbigniew, 78. Połom Stefan Franciszek, 79. Rydzkowska Krystyna Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Piankowski Bogdan Józef, 81. Rożyńska Jolanta Marta, 82. Suwara Bogusław Antoni, 83. Śpica Bożena Barbara,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w dziedzinie medycyny

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Michalik Maciej Stefan,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przemysłu bawełniarskiego i włókienniczego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Jakubiak Jacek Gabriel, 86. Kilanowski Leszek Kajetan, 87. Olszewski Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Dominiak Marek Michał,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Balicki Leon, 90. Szafrański Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Kędzierska Izabela Joanna,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska architektów w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Brach Ewa Grażyna, 93. Ciecholewski Stefan Grzegorz, 94. Czernichowska Maria Teresa, 95. Dopierała Stanisław Bogdan, 96. Jaczuk Jadwiga, 97. Młodzianowski Zbigniew Jan, 98. Pomaz Zbigniew Andrzej, 99. Sotkowski Andrzej, 100. Specht Adam Beniamin, 101. Wieczorkiewicz Janusz Maciej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

102. Kondracki Andrzej, 103. Rosa Andrzej Apoloniusz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104. Stanke Zbigniew Józef, 105. Sumionka Henryk, 106. Wojtala Zbigniew Władysław,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

107. Pantak Stefan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Kupka Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

109. ks. Mońka Zenon Leon,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, za osiągnięcia w pracy trenerskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

110. Czech Jan Jürgen,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Pilarek Sławomir Jarosław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz branży optycznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Kołder Paweł,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz propagowania turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Kałuża Roman,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

114. Matyga Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Gałek Stanisław, 116. Kucharski Krzysztof, 117. Mężyk Alicja, 118. Tokarska Alicja Barbara,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

119. Duś Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Walachnia Jarosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

121. Kuszewski Tadeusz, 122. Lewandowski Zbigniew, 123. Nowakowski Janusz, 124. Wrona Jacek, 125. Zięba Daniel, 126. Żak Ryszard,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

127. ks. Reichelt Zbigniew Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

128. ks. Palewski Witold Heronim,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

129. Waśniewski Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

130. Połomski Marek Adam, 131. Zapałowski Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za pielęgnowanie polskiego folkloru

132. Kalitka Helena,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

133. Mielczarska Teresa,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju pszczelarstwa

134. Sikora Jerzy Roman.