POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 listopada 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 402/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za sumienną służbę podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, odznaczeni zostają

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

1. st. chor. Brzoski Robert, 2. kpt. Ciżmiński Zbigniew Andrzej, 3. st. chor. Czajkowski Andrzej Mirosław, 4. ppłk Dobrowolski Wacław, 5. ppłk Farbotko Przemysław Juliusz, 6. ppłk Furmanowicz Mieczysław Zbigniew, 7. kpt. Humeniuk Radosław, 8. ppłk Jakubczyk Artur, 9. ppłk Jeleński Grzegorz, 10. ppłk Kiszkowiak Cezary Janusz, 11. mjr Kocel Adam Władysław, 12. ppłk Krajewski Sławomir, 13. st. chor. Miczko Robert Henryk, 14. mł. chor. szt. Nosek Mirosław Bogdan, 15. mjr Rohde Michał Maria, 16. mjr Sabaj Janusz Tomasz, 17. chor. Samborek Sławomir Jacek, 18. ppłk Sawicki Andrzej, 19. ppłk Siudak Maciej Szczepan, 20. kpt. Świderski Grzegorz Andrzej, 21. ppłk Tomanik Ryszard, 22. płk Tworkowski Bogdan Józef, 23. mjr Włoczewski Adam Roman.