POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 listopada 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 400/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. gen. bryg. Grudziński Wiesław Jerzy,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. ppłk Adamczyk Robert Przemysław, 3. ppłk Bazyluk Jan, 4. ppłk Błotniak Adam, 5. płk Brewczyński Zbigniew Leszek, 6. płk Chołuj Tomasz, 7. gen. Cieniuch Mieczysław Kazimierz, 8. ppłk Drzewiczewski Grzegorz, 9. płk Grecki Mieczysław Tadeusz, 10. ppłk Jakubik Adam, 11. płk Janczewski Jarosław, 12. płk Kałużny Krzysztof, 13. ppłk Kardaś Robert Ryszard, 14. ppłk Kołakowski Jan Marek, 15. ppłk Kowalski Waldemar Jacek, 16. płk Kuleta Dariusz, 17. ppłk Kurdyła Andrzej, 18. ppłk Maćkowiak Jacek Antoni, 19. płk Majewski Stefan, 20. mjr Mroczkowski Piotr Sylwester, 21. ppłk Osiński Adam Cezary, 22. ppłk Piechowski Ireneusz, 23. płk Procki Mieczysław, 24. mjr Prus Andrzej Piotr, 25. ppłk Pyrsz Krzysztof Emanuel, 26. kmdr ppor. Radomski Andrzej, 27. ppłk Skrzat Tomasz, 28. ppłk Sobiech Grzegorz, 29. płk Stocki Jarosław Jan, 30. płk Szal Andrzej, 31. płk Wnuk Tadeusz, 32. ppłk Zych Leszek Piotr, 33. płk Żydowo Paweł,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek

MORSKIM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. st. chor. mar. Bijoch Michał Dariusz, 35. kmdr por. Borkowski Krzysztof Tadeusz, 36. kmdr Kania Stanisław, 37. kmdr por. Karaś Przemysław, 38. kmdr Kochański Tomasz Paweł, 39. kmdr Wądołowski Zbigniew Lech,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. ppłk Górczyński Edward Stanisław, 41. płk Jakusz Tomasz, 42. ppłk Ługowski Tomasz Krzysztof, 43. płk Rurak Adam Ryszard, 44. płk Zalewski Andrzej.