POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 listopada 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 207/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczone zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Grabowska Irena Maria, 2. Szpak Irena,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Biernacka Michalina Maria, 4. Klepacka Zenobia, 5. Stępkowska Anna Maria, 6. Wysiadecka Barbara.