POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 listopada 2006 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 113-48-06

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 3 listopada 2006 r.:

1. odwołuję Pana Antoniego JASZCZAKA ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Budownictwa,

2. powołuję Pana Andrzeja Kordiana AUMILLERA w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Budownictwa.