POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 kwietnia 2009 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-4-09

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Antoni BANAŚ

dr hab. Jacek Karol BARDOWSKI

dr hab. Krystyna Maria BIEŃKOWSKA-SZEWCZYK

dr hab. Krystyna Danuta KROMER

dr hab. Maria Kamila OGIELSKA

nauk chemicznych

dr hab. Marek Krzysztof KOSMULSKI

dr hab. Jerzy LISOWSKI

dr hab. Krzysztof Andrzej MAKSYMIUK

dr hab. Alina Krystyna PYKA

dr hab. Eugeniusz ZYCH

nauk ekonomicznych

dr hab. Stefan LACHIEWICZ

dr hab. Włodzimierz Józef REMBISZ

dr hab. Stanisław Bogusław SWADŹBA

nauk farmaceutycznych

dr hab. Grażyna Maria GINALSKA

dr hab. Wiesław MALINKA

dr hab. Juliusz PRZYSŁAWSKI

nauk fizycznych

dr hab. Andrzej Kazimierz BARAN

dr hab. Krzysztof Michał PACHUCKI

dr hab. Roman Józef PLANETA

dr hab. Piotr Jan ZIELIŃSKI

nauk humanistycznych

dr hab. Włodzimierz Marian BIALIK

dr hab. Irena BUKOWSKA-FLOREŃSKA

dr hab. Bogusław Stanisław DYBAŚ

dr hab. Waldemar FURMANEK

dr hab. Jadwiga Henryka IZDEBSKA

dr hab. Barbara Jadwiga KOT

ks. dr hab. Piotr Zbigniew MAZURKIEWICZ

dr hab. Waldemar Antoni OKOŃ

dr hab. Edward Hilary OPALIŃSKI

dr hab. Andrzej PITRUS

dr hab. Anna Elżbieta TITKOW

nauk matematycznych

dr hab. Piotr Jan GRACZYK

dr hab. Augustyn Stanisław MARKIEWICZ

nauk medycznych

dr hab. Jadwiga DWILEWICZ-TROJACZEK

dr hab. Mariusz Andrzej GĄSIOR

dr hab. Piotr JĘDRZEJCZAK

dr hab. Jerzy LEWCZUK

dr hab. Katarzyna ŁĄCKA

dr hab. Maciej Tadeusz MAŁECKI

dr hab. Anna Maria NASIEROWSKA-GUTTMEJER

dr hab. Jerzy STEFANIAK

dr hab. Andrzej STELMACH

dr hab. Jacek Maciej WITKOWSKI

dr hab. Romuald ZDROJOWY

nauk prawnych

ks. dr hab. Antoni DĘBIŃSKI

nauk rolniczych

dr hab. Piotr Tadeusz BONIECKI

dr hab. Małgorzata Józefa CZARNECKA

dr hab. Adam HARASIM

dr hab. Małgorzata JANKUN-WOŹNICKA

dr hab. Anna KARCZEWSKA

dr hab. Irena MAŁECKA

dr hab. Anna Helena NOWOTNA

dr hab. Krystyna PALKA

dr hab. Elżbieta Maria SMALEC

dr hab. Stanisław Leon STĘŻAŁA

nauk technicznych

dr hab. Konstanty Marek GAWRYLCZYK

dr hab. Piotr Tadeusz GRZESIAK

dr hab. Paweł Jerzy KŁOSOWSKI

dr hab. Halina Stanisława KWAŚNICKA

dr hab. Józef Wojciech LORENC

dr hab. Andrzej Jarosław PANAS

dr hab. Andrzej POLAŃSKI

dr hab. Edward SĘDEK

dr hab. Mikołaj SZAFRAN

dr hab. Marek Jerzy TŁACZAŁA

dr hab. Irena TWARDOWSKA

dr hab. Alicja Ewa WAKULICZ-DEJA

dr hab. Michał ŻELECHOWER

nauk weterynaryjnych

dr hab. Jarosław Mariusz CAŁKA

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

Barbara NOWAK

sztuk plastycznych

Antoni KOWALSKI

Sławomir Kazimierz SOBCZAK

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk