POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczenia

Rej. 138/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), za zasługi i poświęcenie dla ratowania życia ludzkiego, odznaczony zostaje

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ
pośmiertnie

Paweł Sylwester Lipiński.