POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-22-2005

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) odwołuję Pana Krzysztofa HINZA ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Federacyjnej Republice Brazylii.