POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 325/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za zasługi dla polskiego rolnictwa oraz polskiej hodowli i oceny bydła odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Białobok Urszula Teresa, 2. Czarnecki Mikołaj Piotr, 3. Dymarski Tadeusz, 4. Gawinecki Ryszard Grzegorz , 5. Królikowski Eugeniusz, 6. Krym Jerzy Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Kuczyński Sławomir Piotr, 8. Śliński Adam, 9. Tymczyszyn Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

10. Przydrożny Janusz Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Androwiak Paweł, 12. Birger Jacek, 13. Bołdyś Piotr, 14. Dziaduch Bronisław, 15. Klasa Zbigniew, 16. Łuczyński Zbigniew, 17. Syczewski Andrzej, 18. Witowski Tadeusz, 19. Zawadzki Stanisław.