POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 września 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 133/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Australijskiego:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Łużna Krystyna Irena,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Michalska Alicja, 3. Suchowiecki Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Kołecki Leon, 5. Małecka Irena, 6. Pędziński Eugeniusz, 7. Sowter Anna Barbara,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Bardaczewska Ryszarda, 9. Choińska Eugenia, 10. Gerus Maria Janina, 11. Kowaluk Irena, 12. Łyżwa Cecylia, 13. Maciejak Jerzy Kazimierz, 14. Makowiecka Irena Maria, 15. Michnicka Regina, 16. Niemiec-Warcok Barbara, 17. Sieńczewska Stella, 18. Szumlińska Irena, 19. Tudroszeń Alfreda, 20. Waksmundzka Taiza Teresa, 21. Zawartko Ludmiła, 22. Ziółkowska Anna.