POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 września 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 257/2005

Na podsławie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauki polskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Krysiński Jan Eugeniusz,

za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Jańczuk Zbigniew Jerzy, 3. Ochendowski Eugeniusz Hubert,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Andres Zbigniew Józef, 5. Gaworecki Władysław Włodzimierz, 6. Jakimiec Jerzy, 7. Kochman Stanisław, 8. Kubik Józef, 9. Markowski Mieczysław Bolesław, 10. Ostrowska Maria Krystyna, 11. Woszczyk Andrzej Stefan, 12. Wysiecki Mieczysław Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Biliński Tomasz Józef, 14. Bobiński Zbigniew Jan, 15. Cander Krzysztof Jan, 16. Dobrzański Zbigniew, 17. Drozdowski Marian, 18. Felchner Andrzej Piotr, 19. Furowicz Antoni Julian, 20. Jaworski Lucjan Stefan, 21. Kobryń Henryk, 22. Kreja Ludwik Jan, 23. Leboda Roman, 24. Lenart Andrzej, 25. Lewandowski Jan Zbigniew, 26. Majewski Zbigniew Józef, 27. Markowski Tadeusz Bożydar, 28. Mikołajczak Elżbieta, 29. Niedźwiedź Zdzisław Stanisław, 30. Pietrusiewicz Kazimierz Michał, 31. Prądzyński Włodzimierz, 32. Radochoński Mieczysław, 33. Skrzypczak Grzegorz Antoni, 34. Stępień Edward, 35. Szczebel Kazimierz Bogdan, 36. Targoński Zdzisław Jan, 37. Ussowska Maria Irena, 38. Weber Zbigniew, 39. Węcławski Jerzy Piotr, 40. Wiechetek Maria Urszula, 41. Wilkaniec Zdzisław, 42. Wójcicka Urszula, 43. Żabski Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego systemu penitencjarnego

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

44. Pyrcak Jan,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

45. Faska Mirosław,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

46. Jarema-Holeksa Zofia,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

47. Jasiński Włodzimierz, 48. Muła Franciszek, 49. Szlachta Stanisław Edward,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

50. Batugowska Irena, 51. Daraż Zdzisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

52. Netter Jan, 53. Paluch Waldemar Marek, 54. Pasek Edward,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty:

55. Bartkowiak Józef, 56. Biatobrzeski Ryszard, 57. Bójko Edward, 58. Bosek Gabriela, 59. Bruszczak Stanisław Ryszard, 60. Bury Łucja, 61. Dunaj Karol Bogusław, 62. Dworakowski Jan, 63. Fajfer Helena, 64. Gawlikowska Joanna, 65. Gemza Krystyna Maria, 66. Janik Jan, 67. Jezierska Elżbieta Stefania, 68. Karmańska-Kukuta Stefania Teresa, 69. Karwowska Maria Bronisława. 70. Klugiewicz Krystyna, 71. Kubica Lesława Stanisława, 72. Kuligowski Zenon, 73. Lewandowska Eleonora, 74. Lizak Ryszard Michał, 75. Lukaj Stanisława, 76. Lurie Mścisław Ludwik, 77. Madej Sylwia, 78. Majchrzak Wacław Kazimierz, 79. Maliba Ewa Jadwiga, 80. Michnowska Wiera, 81. Miodoński Wiesław, 82. Nowak Stefania, 83. Orzechowska Anastazja, 84. Serocka Elżbieta Urszula, 85. Skatuba Kazimiera, 86. Szmigiel Ewelina Gabriela, 87. Talarowski Bogdan Marian, 88. Tkaczyk Jadwiga, 89. Ulatowski Roman, 90. Woźny Marian, 91. Wróblewska Halina Krystyna,

za wybitne zasługi dla rozwoju energetyki

92. Rychel Zygmunt Jan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa, za osiągnięcia w pracy naukowej

93. Nowak Edmund,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

94. Mikotuszko Jan.