POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 stycznia 2009 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych

Rej. 20/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ks. płk Domian Jan, 2. ks. ppłk Kwieciński Marek, 3. ks. ppłk Michalik Józef, 4. ks. płk Molendowski Piotr Andrzej, 5. ks. płk Pietrusiak Marek Lucjan, 6. ks. ppłk Stępień Ryszard, 7. ks. ppłk Sułek Mirosław, 8. ks. płk Surma Zenon Jan, 9. ks. płk Wołyniec Jan,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek

MORSKIM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. ks. mjr Bazylewicz Adam Tomasz, 11. ks. kmdr Wrona Bogusław.