POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-01-2008

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Tomasza ORŁOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Księstwie Monako, z siedzibą w Paryżu.

Prezes Rady Ministrów:

D. Tusk