POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 sierpnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 205/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury za zasługi dla rozwoju budownictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bondaruk Aleksander, 2. Bryksy Marian Stanisław, 3. Daniel Wojciech Stanisław, 4. Dulski Józef, 5. Gawron Zbigniew, 6. Kalisz Henryk Józef, 7. Kańtoch Wiesław, 8. Klaman Jerzy, 9. Kuliberda Janina, 10. Kwiecień Maciej, 11. Maciejak Jerzy, 12. Owczarek Zbigniew, 13. Sołtyska Maria Barbara, 14. Stępień Wojciech, 15. Swoboda Herbert Ludwik, 16. Świentek Paweł, 17. Tadeuszak Wojciech, 18. Tomasik Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Abramczyk Grzegorz, 20. Bar Małgorzata Antonina, 21. Bolek Józef, 22. Czuba Krystyna Lidia, 23. Dąbek Edmund Jan, 24. Deka Sławomir, 25. Dreger Maria, 26. Drewicz Włodzimierz, 27. Feldzensztajn Adam Grzegorz, 28. Foriasz Marek Wojciech, 29. Grygoruk Mikołaj, 30. Jankiewicz Tadeusz, 31. Konkel Piotr Jan, 32. Korpalski Henryk, 33. Korpowski Kazimierz, 34. Ko-wol Michał, 35. Kubiak Kazimierz Włodzimierz, 36. Kubiak Piotr, 37. Kwapisz Henryk Tadeusz, 38. Lejman Jerzy Tadeusz, 39. Lisiecki Janusz Marian, 40. Malesa Ewa Małgorzata, 41. Michalska Maria Elżbieta, 42. Myśliński Piotr Paweł, 43. Niewiadomska Lidia Halina, 44. Nosiadek Teresa, 45. Pacuta Leszek, 46. Parzyszek Jarosław Marek, 47. Pelewicz Aleksander Stanisław, 48. Pudło Gabriela Teresa, 49. Rokosz Edward, 50. Sędek Szymon Kazimierz, 51. Skrzypek Jerzy, 52. Skulski Krzysztof Tadeusz, 53. Szabat Jan, 54. Szalkowski Lech Wojciech, 55. Ślęczek Julia Anna, 56. Wasilewski Henryk, 57. Węglorz Urszula Marta, 58. Wilczyński Janusz Stanisław, 59. Zaniewska Elżbieta Ewa, 60. Zieliński Andrzej Piotr, 61. Zimnoch Czesław Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Bielecki Krzysztof Marian, 63. Biziuk Marek, 64. Błaszczyk Andrzej, 65. Buchowiecka Katarzyna, 66. Kołodziejski Adam Grzegorz, 67. Kopczyńska Violetta, 68. Królikowski Marek, 69. Michalak Ryszard, 70. Moździerz Marzena, 71. Pawlak Elżbieta, 72. Pietrzak Zbigniew, 73. Pruszyński Eugeniusz Tadeusz, 74. Rakoczy Ryszard Artur, 75. Skóra Dariusz Jan, 76. Staszewski Tomasz, 77. Włos Jarosław, 78. Wojtysiak Zbigniew, 79. Zagórowski Piotr,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej:

za zasługi dla obronności i suwerenności kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. ppłk Góra Marek, 81. ppłk Hrynczyszyn Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. ppłk Brykowski Artur, 83. ppłk Januszewski Roman Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. ppłk Hebda Czesław, 85. ppłk Janiszewski Mariusz, 86. ppłk Jankowski Dariusz Wiktor,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Dela-Szymańska Anna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Karpińska Ewa, 89. Marciniak Marek, 90. Sielicka Krystyna,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za zasługi w pracy zawodowej na rzecz polskiej energetyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Flieger Alfred, 92. Jasiak Józef, 93. Łopatka Adam, 94. Stolarczyk Dariusz, 95. Szemainda Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Billing Halina, 97. Cap Stanisław Piotr, 98. Chojnacki Andrzej, 99. Gemza Karol Piotr, 100. Idczak Gabriela Maria, 101. Josek Urszula Elżbieta, 102. Kolano Bolesław Stanisław, 103. Kramarzewski Antoni, 104. Ligorowska Bronisława Helena, 105. Marcinkow-ski Czesław Antoni, 106. Narajowski Antoni, 107. Pa-bian Tadeusz, 108. Szyper Michał Stefan, 109. Ślipeńczuk Jan, 110. Węgrzynowicz Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Łączny Stanisław, 112. Połomski Stanisław, 113. Szamocki Grzegorz Mariusz, 114. Szuba Czesław Wiesław, 115. Wójcik Grażyna Irena,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za zasługi dla lotnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

116. Rosotek Janusz Jacek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Drzewuski Jan Ludwik, 118. Gębicki Zdzisław, 119. Kogut Stanisław, 120. Pakalski Stanisław, 121. Piątkowski Mirosław Jan, 122. Rogiewicz Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

123. Lipiński Maciej,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

124. Dukaczewski Kazimierz, 125. Glinka Andrzej Mieczysław, 126. Kłobukowski Mirosław, 127. Okoń Jerzy Andrzej, 128. Woźniak Jacek Ignacy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

129. Balcerzak Grażyna, 130. Biernacki Arkadiusz Maria, 131. Brymas Adam, 132. Buczkowska Maria, 133. Bure Artur, 134. Czwartek Jan, 135. Dąbkowski Jan Szczepan, 136. Gajewska Magdalena, 137. Górczyńska Grażyna, 138. Jędrych Stanisław, 139. Jóź-wiak Marzena Anna, 140. Kamycki Kazimierz Jerzy, 141. Kiliś Tadeusz, 142. Kowalkowska Jolanta, 143. Kwiecień Kazimierz, 144. Lisiecki Andrzej, 145. Malarski Jarosław, 146. Niegierysz Lech, 147. Ochtabiński Tadeusz Wiesław, 148. Oleksiak Józef, 149. Pawlak Janusz Andrzej, 150. Pijanowski Jacek, 151. Pogorzelski Eugeniusz, 152. Polak Jan Maciej, 153. Przybylska Maria Elżbieta, 154. Purgacz Ireneusz, 155. Pyrzanowska Elżbieta, 156. Sobiecka Bożena, 157. Sobótka Maria, 158. Stemplewski Stanisław, 159. Strąk Stefan, 160. Szymański Andrzej Jerzy, 161. Warwas Andrzej Ludomir, 162. Witkowska Ewa Barbara, 163. Wojtkowski-Paczóski Jan, 164. Wróblewski Edward, 165. Wrzesień Kazimierz Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

166. Chabowska Mieczysława, 167. Chrzanowski Włodzimierz, 168. Dąbrowska Jolanta, 169. Figurska Lidia, 170. Gościniak Urszula Katarzyna, 171. Gozdalik Agnieszka, 172. Gronostajski Jacek Włodzimierz, 173. Jasion Jacek, 174. Jaworek Elżbieta, 175. Kot Ewa, 176. Kwapisiewicz Wacław Maciej, 177. Olszewska Marzenna Iwona, 178. Śliwińska Elżbieta, 179. Wadyński Tomasz Jerzy, 180. Worowska Joanna Elżbieta, 181. Zieliński Roman,

za zasługi w dziatalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

182. Sztendur Stanisław Waldemar,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

183. Gliński Krzysztof Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

184.  Berg Tadeusz, 185. Bortkun Edmund, 186. Chechliński Edward, 187. Kotecka Grażyna Jadwiga, 188. Kowalewska Elżbieta, 189. Milanowski Bogdan,

190. Orzytowska Teresa Dorota, 191. Reszka Swiettana Joanna, 192. Witkowski Adam Edward, 193. Żakowiecka Bogumiła Maria,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

194. Krukowska-Skiba Maria Barbara, 195. Stalmasiński Jerzy Wojciech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

196. Anulewicz-Latałło Iwona Maria, 197. Bartelik Stanisław, 198. Boszczyk Wiesława Grażyna, 199. Chmielnicki Jarosław, 200. Choma Andrzej, 201. Głowacka Anna Janina, 202. Jędrocha Janina, 203. Kusztal Barbara Krystyna, 204. Malaga Małgorzata Maria, 205. Mazur Robert Krzysztof, 206. Pięta Jadwiga Maria, 207. Próchnicka Anna Bożena, 208. Rzepka Kazimiera Elżbieta, 209. Sitarz-Żelazna Zdzisława Krystyna, 210. Wesołowska-Siudak Bożena Janina, 211. Wojciechowski Jerzy Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

212. Berner Krystyna Barbara, 213. Chojka Joanna, 214. Gardyńska Dorota, 215. Gęba Maria, 216. Gota-szewska Maria, 217. Gołuch Mirosława Sabina, 218. Kaczmarska Małgorzata Jolanta, 219. Kuzdak Małgorzata Marianna, 220. Mizerski Andrzej, 221. Nowak Halina Irena, 222. Pabian Henryka, 223. Pawlak Wiesława, 224. Pawlik Zofia Małgorzata, 225. Prześlak Teresa, 226. Samek Lidia, 227. Skowron Barbara, 228. Stalmasińska Lidia Irena, 229. Szczepanik Urszula Lidia, 230. Świercz Barbara Elżbieta, 231. Tarach Krystyna, 232. Zawłocka Wiesława Grażyna,

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ
pośmiertnie

233. Misztal Tomasz Andrzej.