POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-27-2006

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Agnieszkę MAGDZIAK-MISZEWSKĄ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Izrael.