POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 80/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej i dydaktycznej, za rozwijanie polsko-francuskiej współpracy międzyuczelnianej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Lemonnier Mariola Urszula, obywatel Republiki Francuskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy wojskowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. gen. armii Georgelin Jean-Louis, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady za wybitne zasługi w działalności polonijnej i kombatanckiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Nawrot Piotr Stanisław, obywatel Kanady i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za wybitne osiągnięcia w pracy badawczej, za działalność społeczną i harcerską

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Szymański Jan Tomasz,

obywatel Kanady za zasługi w działalności polonijnej, za rozwijanie polsko-kanadyjskiej współpracy kulturalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Grasza Tomasz, obywatel Królestwa Niderlandów za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niderlandzkiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Dutilh Willem Frederik, obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy naukowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Hahlbrock Klaus,

za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej kultury muzycznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Stricharz Michael,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polsko-niemieckiego pojednania, za popularyzowanie polskiej historii i kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Kneip Matthias,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej literatury i historii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

10. Kunstmann Heinrich,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwijania przyjaznych stosunków między narodami:

11. Schütz Ursula, 12. Wendel Marlies,

za zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie psychiatrii

13. Rasche Jörg Maximilian August,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy, za działalność na rzecz środowisk polonijnych

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14. Borucki Stanisław, 15. Wojciechowski Zbigniew Jacek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i sztuki:

16. Dyrkacz Zygmunt Janusz, 17. Kamyszew Krzysztof Dariusz, 18. Kenar Jerzy Szymon,

za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy pomiędzy polonijnymi organizacjami technicznymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie, za popularyzowanie polskiej myśli technicznej

19. Niedziński Mirosław,

za wybitne zasługi w promowaniu Polski, za działalność na rzecz rozwijania stosunków polsko-żydowskich

20. Szymańska Małgorzata, obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w promowaniu Polski, za działalność na rzecz rozwijania stosunków polsko-żydowskich

21. Brysk Seth,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwijania sportu i kultury fizycznej w Polsce

22. Koproski Alexander Robert,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwijania polsko-amerykańskiej współpracy, za działalność na rzecz środowisk polonijnych:

23. Fountain II Alvin Marcus, 24. Kerosky Christopher Anthony, 25. Petkus John,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność na rzecz środowisk polonijnych:

26. ks. Breza Paul, 27. Kopielski Camille, 28. Koropeckyj Roman, za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej:

29. Kornfeld Sally Carol, 30. Stewart Eric Edward,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej

31. Bednarz Damian Michał,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność na rzecz środowisk polonijnych

32. Kaminski Anthony,

obywatel Ukrainy za wybitne zasługi w działalności naukowej i dydaktycznej, za rozwijanie polsko-ukraińskiej współpracy międzyuczelnianej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

33. Mosorov Volodymyr,

obywatelka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskich dzieci, za popularyzowanie polskiej historii i tradycji narodowych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

34. Krzanicka Febronia Maria.