POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 79/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Antos Czesław, 2. Bielawski Paweł Tomasz, 3. Bielewicz Remigiusz, 4. Biernacki Krzysztof Marek Joachim, 5. Biskupek Kazimierz Leon, 6. Brant Jerzy, 7. Drygulski Stanisław Józef, 8. Dudek Halina Maria, 9. Engler Ireneusz, 10. Ilnicki Włodzimierz, 11. Jankowski Zygmunt, 12. Jurałowicz Ireneusz, 13. Kapek Zdzisław, 14. Kęcik Jerzy Zbigniew, 15. Kępiński Grzegorz Zdzisław, 16. Koszuta Bogdan Zbigniew, 17. Kozłowski Sławomir Piotr, 18. Krogulec Józef, 19. Lassota Józef, 20. Laszkiewicz Lech Jan, 21. Łakomiec Feliks Zdzisław, 22. Łotoczko Radosław, 23. Łyszcz Krystyna Elżbieta, 24. Mączniewski Stanisław Zygmunt, 25. Michalski Marian Konrad, 26. Nowakowski Cezary Antoni, 27. Orlikowska Maria, 28. Pieróg Bogusław, 29. Płaza Andrzej Jan, 30. Quaas Janusz Henryk, 31. Radziukiewicz Stanisław, 32. Rak Krzysztof, 33. Rutkowski Krzysztof, 34. Salmonowicz Stanisław Antoni, 35. Sokołowski Wojciech Franciszek, 36. Starkel Janusz Edward, 37. Tworkowski Jacek Marceli, 38. Walczuk Zdzisław, 39. Wasilewski Adam Jarosław, 40. Wiernicka Krystyna Maria, 41. Zalewski Marian, 42. Zawada Grzegorz, 43. Zięba Marian Michał, 44. Zuzankiewicz Waldemar Bronisław, 45. Żelichowski Rafał Stanisław.