POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 listopada 2006 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 112/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Abramowicz Wiesław, 2. Biedal Zbigniew, 3. Gołos Jerzy, 4. Kibler Leszek Franciszek, 5. Oleksy Tadeusz Marian, 6. Stanisławski Antoni, 7. Wiśniewski Leszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Arłukiewicz Piotr, 9. Bieleń Zdzisław, 10. Lasota-Angetow Zofia, 11. Staniecki Dariusz, 12. Szpakowski Krzysztof,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Rogowski Włodzimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14.  Arkuszewska Bożena Mirosława, 15. Bielaszewska Jadwiga, 16. Jędrzejczak Franciszek, 17. Krukowski Wenanty Jan, 18. Włodarczyk Ryszard, 19. Wolski Jerzy, 20. Ziemski Edward,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Luchowski Stanisław, 22. Wojtaluk Jan Teofil,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Bielecki Ryszard, 24. Borkowska Krystyna Bronisława, 25. Choma Zbigniew, 26. Golonka Antoni Waldemar, 27. Grajewski Bogumił Andrzej, 28. Kander Bogdan Jerzy, 29. Kuzioła Grzegorz Marian, 30. Łyczak Robert Andrzej, 31. Mrugała Andrzej Stanisław, 32. Pytka Jerzy Edward, 33. Rawski Leszek, 34. Sadowski Józef Witold, 35. Trześniewski Andrzej Czesław, 36. Winsyk Marek Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Chruścik Kazimierz Zdzisław, 38. Ćwirzeń Heronim, 39. Geryn Wiesław, 40. Kaszlikowski Dariusz, 41. Kowaluk Krzysztof Adam, 42. Kózek Bolesław Jan, 43. Kubuśka Zbigniew Ryszard, 44. Kwiatkowski Krzysztof Janusz, 45. Mańka Ryszard, 46. Metelski Ryszard, 47. Miazga Edward Stanisław, 48. Pieniak Waldemar Tomasz, 49. Pomarański Andrzej Henryk, 50. Świetlicki vel Węgorek Jerzy Wiesław, 51. Urbański Juliusz Wojciech,

nawniosek Wojewody Łódzkiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Bąbol Paweł Jan, 53. Grzesiak Maria, 54. Komar Krzysztof Piotr, 55. Maciejewski Ryszard Jacek, 56. Miśkiewicz Robert Jan,

na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Palczewski Dariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Mól Piotr Józef, 59. Straszak Marek Bronisław, na wniosek Wojewody Podkarpackiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 60. Falger Piotr, 61. Rokoszak Jan Tadeusz, na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Błaszczak Ludwik, 63. Dudajek Lidia Alfreda, 64. Gumuła Waldemar Andrzej, 65. Jabłoński Jerzy,

66. Kwiatkowski Wiesław, 67. Rutkowski Artur Mariusz, 68. Walczyk Zbigniew Waldemar,

pośmiertnie

69. Standzikowski Wiesław,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Zawadzki Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Łyżwa Kazimierz Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Ciosek Stanisław, 73. Piec Krzysztof Szczepan, 74. Strząbała Bogdan.