POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 listopada 2004 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-13-04

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Renata Anna CZELUŚNIAK – w Krakowie

2. Stanisław Roman GRZESZEK – w Krakowie

3. Bogumiła KALINOWSKA – we Wrocławiu

4. Urszula ZIĘBA – w Krakowie

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

5. Lucyna BARAN – w Opolu

6. Anna BURY – w Legnicy

7. Jacek CHACIŃSKI – w Lublinie

8. Anna CYBULSKA – w Lublinie

9. Magdalena Anna DOMIŃCZYK-TRZCIAŃSKA – w Opolu

10. Barbara FRANKOWSKA – w Rzeszowie

11. Robert HAŁABIS – w Lublinie

12. Piotr Walenty KACZMAREK – w Opolu

13. Zofia KUBALSKA – w Lublinie

14. Ireneusz Bartłomiej LEJCZAK – w Jeleniej Górze

15. Jolanta Maria MADZIAŁA – w Opolu

16. Andrzej Adam MAREK – w Legnicy

17. Elżbieta Małgorzata MICHAŁOWSKA-DEC – w Lublinie

18. Elżbieta Teresa PACZOS – w Lublinie

19. Agnieszka Małgorzata PIETRZAK – w Radomiu

20. Barbara PUCHALSKA – w Białymstoku

21. Marzanna ROGOWSKA – w Białymstoku

22. Ignacy Jacek SOŁTYS – w Opolu

23. Dorota WITEK – w Jeleniej Górze

24. Witold WOJTYŁO – w Legnicy

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

25. Magdalena BIELECKA – w Lubinie

26. Grażyna Irena DĄBROWSKA – w Elblągu

27. Wioletta Agnieszka JURGIELEWICZ – w Łomży

28. Katarzyna KOCHAN – w Ostrołęce

29. Małgorzata Ewa KRYŃSKA-MOZOLEWSKA – w Słupsku

30. Anna Elżbieta OBIERAK – w Lęborku

31. Edyta Dorota PIORUNEK – w Łomży

32. Anna Eliza ROMAŃSKA – w Ropczycach