POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 listopada 2004 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-12-04

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, z dniem 1 stycznia 2005 r. powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu

na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie:

1. Grzegorz Krzysztof CHOJNOWSKI

2. Tadeusz Julian HACZKIEWICZ

3. Jolanta Grażyna HAWRYSZKO

4. Ryszard IWANKIEWICZ

5. Danuta Franciszka JEZIERSKA

6. Krzysztof JÓZEFOWICZ

7. Henryk KOMISARSKI

8. Anna Ewa POLAK

9. Zofia Józefa RYBICKA-SZKIBIEL