POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 kwietnia 2009 r. o nadaniu stopni oficerskich admirała floty, generała dywizji, wiceadmirała, generała brygady oraz kontradmirała

nr 112-5-09

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymienieni mianowani zostają:

I. na stopień admirała floty

wiceadmirał Tomasz MATHEA

II. na stopień generała dywizji

generał brygady Mieczysław GOCUŁ

generał brygady Romuald Józef RATAJCZAK

III. na stopień wiceadmirała

kontradmirał Waldemar GŁUSZKO

IV. na stopień generała brygady

pułkownik Grzegorz Stanisław SODOLSKI

V. na stopień kontradmirała

komandor Marian Jan AMBROZIAK

komandor Krzysztof TERYFTER