o nadaniu orderów

Rej, 38/2005

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności samorządowej i społecznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Ferenc Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Panczocha Stefan Stanisław.