POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 100/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za upamiętnianie udziału polskich lotników w działaniach na frontach wojny światowej oraz za działalność społeczną, odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Dziewulski Tadeusz Antoni, 2. Jeziorski Andrzej Franciszek, 3. Krzystek Tadeusz Jerzy.