POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110–13–2004

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję Pana Marka GRELĘ, z dniem 1 maja 2004 r., Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym – Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.