POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 czerwca 2012 r. o pozbawieniu odznaczenia

Rej. 215/2012

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207)

Artur Krzysztof DUBIŃSKI

pozbawiony zostaje

SREBRNEGO KRZYŻA ZASŁUGI

nadanego postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2010 r.

(M. P. z 2011 r. Nr 4, poz. 51).