POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 września 2010 r.

nr 1130-25-2010

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję Panią Katarzynę Alicję JAKUBOWSKĄ-POGORZELSKĄ do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.