POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 września 2010 r, o nadaniu odznaczeń

Rej. 303/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia, odznaczeni zostają:

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1.Hamerla Łukasz, 2. Łosik Adam,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

3. Gugała Jerzy, 4. Jarosz Lesław, 5. Siwak Artur Paweł,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

6. Łoś Tadeusz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

7. Bartuś Jerzy Piotr, 8. Kotowski Paweł, 9. Kudła Mateusz, 10. Morawa Grzegorz, 11. Niedermayer Tomasz,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

12. Studniarz Grzegorz,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

13. Adamczyk Ryszard, 14. Ciołek Krzysztof, 15. Jata Jerzy, 16. Kopeć Krzysztof, 17. Moryto Zdzisław, 18. Myjak Jan, 19. Pietras Sławomir, 20. Polakiewicz Andrzej Ryszard, 21. Sokół Adam Józef, 22. Stalowski Piotr Tomasz, 23. Ślęzak Marek Jan, 24. Wajda Małgorzata, 25. Wodniowski Piotr Eugeniusz,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

26. Kyzioł Wiesław, 27. Nowakowski Henryk, 28. Piasecki Zygmunt Józef,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

29. Brzyszcz Marek, 30. Chmielewski Ryszard, 31. Czyrek Ryszard, 32. Górnicz Jerzy Kazimierz, 33. Iskra Stefan, 34. Jabłoński Bogumił, 35. Jońca Zygmunt, 36. Kępiński Stanisław, 37. Kobylarz Mieczysław, 38. Krasowski Marian Gustaw, 39. Kruzel Remigiusz Bronisław, 40. Łabuszewski Jan, 41. Macias Jerzy, 42. Marek Jacek Adam, 43. Nowosiński Andrzej Wincenty, 44. Okoń Piotr, 45. Ryński Marek, 46. Salij Antoni, 47. Sikora Janusz, 48. Stanek Waldemar, 49. Wojciechowski Kazimierz, 50. Wrzątek Józef.