POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 315/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

I. Bielański Paweł Kasper, 2. Choroszy Zenon, 3. Eckert Robert Jan, 4. Korol Waldemar Jan, 5. Krawczyk Józefa, 6. Kurzbauer-Choroszy Bogumiła Barbara, 7. Paschma Jola Maria, 8. Rejduch Barbara, 9. Skrzyszowska Maria, 10. Walczak Jacek Wojciech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

II. Bilik Krzysztof, 12. Bugno-Poniewierska Monika Lidia, 13. Gajda Barbara Lucyna, 14. Gąsior Robert Sławomir, 15. Gornowicz Ewa Aleksandra, 16. Hanczakowska Ewa Maria, 17. Kaczor Andrzej Józef, 18. Ligaszewski Maciej Andrzej, 19. Markowski Jan Ryszard, 20. Niwińska Barbara, 21. Orzechowska Barbara Anna, 22. Rychlik Tadeusz, 23. Sikora Jacek Piotr, 24. Szczurek Witold Karol, 25. Tyra Mirosław, 26. Wójcik Piotr Bronisław, 27. Żak Grzegorz Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Samiec Marcin Marian,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

29. Szreder Tomasz, 30. Wilk Andrzej, 31. Żmurko-Kurzak Jolanta Jadwiga,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Klimczak Bożena Mariola, 33. Petrykat Tomasz Edwin, 34. Preis Kinga Anna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Cywka Adam, 36. Czaplińska-Mrozek Elżbieta Maria, 37. Kiljan Mariusz Kazimierz, 38. Kujawski Igor, 39. Marchel Krystyna, 40. Porzyczek Jerzy Wacław, 41. Witek Tadeusz Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Czerski Marian, 43. Dutkowska-Filończyk Dorota Maria, 44. Dynda Rafał Przemysław, 45. Górecka Jolanta Beata, 46. Kuprianowicz Andrzej, 47. Lulek Tomasz, 48. Olszewski Rafał Karol, 49. Słowińska Katarzyna, 50. Słowiński Bolesław Stanisław, 51. Wenc Mirosław, 52. Wojciechowska Anna Maria,

za zasługi dla rozwoju bankowości spółdzielczej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Nowakowska-Akkermans Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Wachlarz Waldemar,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Borzyszka Maria Jolanta, 56. Cybulski Bogdan Antoni, 57. Nikiel Marek Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Poradowska-Jeszke Wanda Jolanta,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Motyl Wacław, 60. Osiej Wacław Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Hawryluk Stanisław, 62. Krupa Zdzisław Ireneusz, 63. Ostapczuk Halina, 64. Paterak Kazimierz, 65. Raczyński Waldemar, 66. Radzięciak Wiesław, 67. Szymaniak Jan, 68. Turzyniecki Dariusz Mirosław, 69. Wawryca Antoni Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Biadun Sławomir Szczepan, 71. Filip Alicja, 72. Jakubiec Teresa Grażyna, 73. Misiak Ewa Kazimiera, 74. Muszyński Tadeusz Kazimierz, 75. Sierakowska Bożena Antonina,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Wiak Józef Konrad,

za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej: SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Izbicka Katarzyna, 78. Izbicki Rafał Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Karwacka-Denisiuk Justyna, 80. Romaniuk Artur Stanisław, 81. Szyc Paweł, 82. Tymoszuk Ireneusz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi dla rozwoju pszczelarstwa, za działalność społeczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Babik Marian Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Salwiński Stanisław Wiesław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Jędruch Ryszard Krzysztof, 86. Palka Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Czaicki Ryszard, 88. Zachwieja Karol Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Boczoń Jacek Maciej, 90. Bukowski Stanisław, 91. Ignar Maria, 92. Klimowski Władysław, 93. Marduła Kazimierz, 94. Maurer Krzysztof Jan, 95. Olbrychtowicz Wiesława Grażyna, 96. Puścizna Irena Ewa, 97. Sroka Jan, 98. Szczawiński Dominik Andrzej, 99. Szuba Władysław,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

100. Paprocki Sławomir Leszek,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Szczepańska-Ploch Hanna Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

102. Lechowicz Teresa, 103. Wnuk Jolanta,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104. Ciećwierz Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

105. Grabowski Stanisław, 106. Łukomski Edward Eugeniusz, 107. Pepławski Bogdan, 108. Siedlich Jan, 109. Szpeflik Krzysztof, 110. Szpeflik Stanisław, 111. Zawłocki Ireneusz, 112. Zawłocki Paweł,

za zasługi na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Jastrzębski Stanisław, 114. Pękul Mieczysław Zygmunt, 115. Wismont Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

116. ks. Chodowicz Wincenty Piotr, 117. Konopka Dorota, 118. Kowalski Krzysztof, 119. Kucharczyk Kazimierz, 120. Marcinkowski Marek, 121. Rudnik Celina Natalia, 122. Sokołowski Marek, 123. Stefański Czesław, 124. Wiska Henryk.