POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 września 2006 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 125/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432) odznaczeni zostają:

na wniosek Prezesa Rady Ministrów za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Chmielewska Ewa Teresa, 2. Gajek Edward, 3. Stefaniak Jolanta, 4. Tarasiewicz Maria Danuta,

na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi dla rozwoju nauk medycznych, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Baczkowski Bogusław, 6. Dąbrowski Andrzej, 7. Dąbrowski Andrzej Zbigniew, 8. Grzymisławski Marian Błażej, 9. Horst-Sikorska Wanda Maria, 10. Jakiel Grzegorz, 11. Kuzdak Krzysztof, 12. Malinowska Barbara, 13. Matthews-Brzozowska Teresa Barbara, 14. Oszkinis Grzegorz, 15. Pomorski Lech Sylwester, 16. Sekula Alicja, 17. Szymankiewicz Marta Magdalena, 18. Wereszczyńska-Siemiątkowska Urszula Maria, 19. Wołczyński Sławomir,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Cenajek-Musiał Danuta Wanda, 21. Czajkowska-Łaniecka Tamara Ewa, 22. Czapla Leszek Franciszek, 23. Donica Helena Teresa, 24. Drożdż Jarosław Kordian, 25. Droździk Marek, 26. Furmaga-Jabłońska Wanda Małgorzata, 27. Gutowski Piotr, 28. Jastrzębska Maria, 29. Kamińska Ewa Katarzyna, 30. Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra, 31. Pawełczyk Tadeusz Kazimierz, 32. Raszeja-Specht Anna Zofia, 33. Siebert Janusz, 34. Skrzydło-Radomańska Barbara, 35. Smoczyński Andrzej Feliks, 36. Szajkowski Zbigniew Jan, 37. Szczepańska Joanna, 38. Szmigiero Leszek Edward, 39. Szymonowicz Maria Krystyna, 40. Tosińska-Okrój Hanna, 41. Wika Teresa Elżbieta, 42. Wiskirska-Woźnica Bożena Maria, 43. Wojszwiłło-Geppert Elżbieta, 44. Wójcik Jarosław Kazimierz, 45. Żaba Ryszard Wiesław, 46. Żyluk Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Baczewska Bożena Teresa, 48. Białynicki-Birula Rafał Krzysztof, 49. Czarnecka Anna Krystyna, 50. Deluga Alina Danuta, 51. Gaworska-Krzemińska Aleksandra Edyta, 52. Janocha Anna Maria, 53. Jaroszyński Witold Adam, 54. Kasznicki Jacek Jerzy, 55. Klimiuk Piotr Adrian, 56. Kołodziej Tomasz Jan, 57. Łuczak Jerzy Kazimierz, 58. Plomer-Niezgoda Ewa Maria, 59. Pypeć Lesław Jacek, 60. Stępień Mariusz Paweł, 61. Ślusarska Barbara Janina, 62. Urasińska Elżbieta Barbara, 63. Wysokińska-Miszczuk Joanna Maria, 64. Zmonarski Sławomir Cezary,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Bubień Ryszard, 66. Bujak Henryk Jan, 67. Gajewska Alicja Maria, 68. Kosińska-Szaro Barbara Józefa, 69. Nowacka Jadwiga, 70. Trafidło Aleksander,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Balcerzak Alicja Maria, 72. Maciejczyk Adam, 73. Marduła Elżbieta, 74. Obolewicz Pelagia, 75. Obuszko Zbigniew, 76. Ochman Maria Izabela, 77. Ziemba Beata Anna,

na wniosek Wojewody Lubuskiego za zasługi dla rozwoju budownictwa, za działalność społeczną

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Kołtun Włodzimierz, 79. Polechoński Wiesław Mieczysław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

80. Dębski Marian Józef, 81. Pęśko Zbigniew Stanisław, 82. Zmysłowski Edward,

za zasługi w działalności społecznej i osiągnięcia w pracy zawodowej:

83. Duszyńska Aurelia, 84. Leśniewska Teresa Mirosława, 85. Przepiórkowska Elżbieta Halina,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi dla społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Lulek Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87.  Zarzycka Ewa Małgorzata, 88. Żola-Ślęczek Emilia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Bielecka Magdalena, 90. Chmura Kazimierz, 91. Drąg Józef, 92. Drąg Maria, 93. Dudek Krzysztof, 94. Fraczek Zbigniew Andrzej, 95. Gardziel Antoni, 96. Grela Józef, 97. Haras Kazimierz, 98. Haras Maria, 99. Juszczak Krzysztof Mirosław, 100. Kaleta Helena Julia, 101. Kaleta Stanisław, 102. Kociołek Stanisław, 103. Konarski Leszek, 104. Kowalska Jolanta Irena, 105. Kozioł Marian, 106. Krawczyk Kazimierz, 107. Krupa Jacek Piotr, 108. Kurek Małgorzata Beata, 109. Lechowicz Janusz, 110. Łubkowski Andrzej, 111. Nawara Katarzyna, 112. Ptaszek Benedykt, 113. Rosa Czesław Józef, 114. Sala Jan, 115. Salamon Kazimierz, 116. Słowik Józef, 117. Sokotowska-Zajtz Aleksandra, 118. Wilk Kazimierz, 119. Żarnowski Walenty Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz propagowania turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Piprek Wiesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

121. Bednarek Eugeniusz Adam, 122. ks. Jedynak Andrzej, 123. Kroczek Dominika, 124. Pisiewicz Marek, 125. Piwowar Piotr, 126. Pych Dorota Maria, 127. Sobczyk Adam, 128. Warchał Halina, 129. Witowski Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

130. Biskupska Maria, 131. Pierzga Maria,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zasługi dla społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

132. Drążkiewicz Tadeusz, 133. Janasz Czesław Mieczysław, 134. Sobczak Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

135. Przepiórski Kazimierz Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

136. Gajewski Jan Andrzej, 137. Gąbiński Krzysztof, 138. Łuniewski Tadeusz, 139. Mielczarski Janusz, 140. Tomczak Jerzy,

na wniosek Wojewody Opolskiego za zasługi dla społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

141. Wyka Urszula Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

142. Biedrzycki Andrzej, 143. Wojtala Joachim,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi dla rozwoju wsi i rolnictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

144. Klofczyński Grzegorz Leon, 145. Labuda Andrzej, 146. Labuda Małgorzata, 147. Tuszyński Paweł, 148. Ugowski Stanisław Józef,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi dla społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

149. Brudny Józef Henryk, 150. Gataszek Cecylia Maria, 151. Janeczek Jan, 152. Mazur Jerzy, 153. Slusarczyk Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

154. Karwala Zenon, 155. Kloc Edward, 156. Krawczyk Edward, 157. Księżarek Henryk, 158. Matyja Józef,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za zasługi dla rozwoju turystyki, za działalność społeczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

159. Juszczyk Marek Stanisław, 160. Targowska Danuta Maria,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

161. Zabłotny Ryszard Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

162. Zabiełło Barbara,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego za zasługi dla społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

163. Kaczmarek Julianna, 164. Vogt Bronisław Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

165. Adamski Dariusz Stanisław, 166. Borecki Antoni, 167. Borecki Feliks, 168. Bucher Piotr, 169. Dolczewski Grzegorz, 170. Golec Henryk Czesław, 171. Grygier Andrzej, 172. Kaczmarek Antoni, 173. Kaczmarek Piotr, 174. Kędziora Zbigniew Stanisław, 175. Kotiuszko Adam Jan, 176. Kowalczak Józef, 177. Marcinkowski Zbigniew, 178. Michalski Bogdan Wojciech, 179. Michalski Edmund, 180. Prożalska Łucja Maria, 181. Radoła Mirosław Stanisław, 182. Szofińska Elżbieta, 183. Szymański Piotr, 184. Wąsikowski Tadeusz, 185. Wojciechowski Wojciech.