POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 109 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi się, co następuje:

§ 1. Zwołuję pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wybranego w dniu 25 września 2005 r., na dzień 19 października 2005 r. godz. 1100.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.