POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 września 2005 r.

Rej. 213/2005

o nadaniu odznaczeń

Na podsławie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz usławy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Augustyniak Krystyna Barbara, 2. Banaś Zuzanna, 3. Dworaczek Jan, 4. Nowak Jerzy Wojciech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Dudek Elżbieta Anna, 6. Marcisz Irena Stanisława, 7. Martyka Ewa, 8. Pałka Andrzej, 9. Ptuska Jadwiga, 10. Sękowska Wiesława, 11. Szeliga-Szafrańska Janina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Machnik Barbara, 13. Zięba Jarosław Tomasz, na wniosek Ministra Środowiska za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Kalinowska Małgorzata, 15. Szklarczyk Marian Władysław,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Babnis Maria, 17. Dzienis Helena Ewa, 18. Kłonowski Włodzimierz, 19. Kordel Jan Krzysztof, 20. Kozarski Maciej Jan, 21. Liebert Adam Stefan, 22. Ładyżyński Piotr, 23. Łuniewska Teresa, 24. Ogonowska Ewa Helena, 25. Pętlicka Wanda Maria, 26. Pszczółkowska Zenobia Lidia, 27. Skubiszak Ludmiła, 28. Świerkosz Krystyna, 29. Zbiec Anna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Bem-Sojka Tiaza, 31. Czernichowski Jaromir Krzysztof, 32. Dudzińska-Chyćko Ewa, 33. Dziekański Tadeusz, 34. Foremnik Barbara Elżbieta, 35. Garbacz Krystyna Janina, 36. Goszczyńska Hanna, 37. Granicka Ludomira Harriet, 38. Jóżwik Adam Tomasz, 39. Klott-Żychska Marta Agnieszka, 40. Korzyńska Anna Grażyna, 41. Koztowska Stefania, 42. Kruk Jerzy Marceli, 43. Krzemiński Jan Michał, 44. Lewińska Dorota Ewa, 45. Łukaszewicz Konrad, 46. Łukowska Ewa, 47. Matysiak Wojciech, 48. Mierzejewska Jolanta Maria, 49. Ober Jan Krzysztof, 50. Piłkowski Jerzy, 51. Pisarski Dariusz Stanisław, 52. Przytulska Małgorzata, 53. Sabalińska Stanisława, 54. Trojanowska Anna Irena, 55. Walczak Anna Danuta, 56. Wtodarczyk Wojciech, 57. Wojciechowski Dariusz, 58. Wytyk Anna Maria, 59. Zalewska Ewa Agnieszka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Chojnacka Dorota, 61. Glapiński Jarosław Stanisław, 62. Kostro Krzysztof, 63. Kujawiak Grażyna Danuta,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w pracy zawodowej, za działalność społeczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Sipak Henryk Władysław,

za zasługi w działalności w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Beger Andrzej Stanisław, 66. Kubiak Barbara Maria, 67. Lewiński Andrzej Zenon,

za zasługi dla rozwoju sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Liminowicz Krzysztof,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Hoszowski Adam Mikołaj,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Bojarczuk Janusz Józef, 71. Hendzel Małgorzata Krystyna,

na wniosek Wojewody Podlaskiego: za zasługi dla rozwoju rolnictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Butatewicz Mikołaj, 73. Grabowski Jan,

za zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Samel Bogusław Czesław,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Barbarowicz Jerzy, 76. Kamiński Leszek, 77. Matejek Jerzy Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Czapski Bogdan Julian, 79. Ejsmont Małgorzata Maria, 80. Otwinowski Tadeusz Szymon, 81. Pożniak Andrzej Michał, 82. Sienkiewicz Barbara, 83. Wrycz Krystyna, 84. Wysocka-Cabaj Emilia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Gasik Barbara, 86. Gołecka Barbara Łucja, 87. Fabjańczuk Mariola, 88. Juzoń Ewa, 89. Kaczmarczyk Andrzej Jan, 90. Matusiak Elżbieta, 91. Pieńkos Danuta, 92. sławikowska Maria Alina, 93. Weitmann Ewa Teresa,

na wniosek Wojewody Śląskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Kowalik Maria, 95. Potulich Marek Wacław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Korpak Józef Aleksander, 97. Rudzki Andrzej Jan,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

98. Tworek Henryka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Jaworska Urszula Ewa, 100. Karasińska Hanna Elżbieta, 101. Kitlińska Danuta, 102. Kuraś Ewa Jolanta, 103. Matusak Teresa Jadwiga, 104. Miśkiewicz Grażyna Ewa, 105. Nasternak Zofia, 106. Płaza Teresa, 107. Wojtacha Danuta, 108. Żaczek Anastazja,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

109. Bieleć Renata Urszula, 110. Kosterski Zbigniew Stanisław, 111. Łukaszek Jadwiga,

za osiągnięcia w działalności gospodarczej, za zasługi w pracy zawodowej i społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

112. Grudzień Wiesław Kazimierz,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Golec Maria Małgorzata, 114. Nowak Lucyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Gotkiewicz Stefan, 116. Kryś Waldemar Ignacy, 117. Łoskot Janusz Stefan, 118. Majkowski Adam Antoni, 119. Makuch Joanna, 120. Porębski Paweł, 121. Tekieli-Bisińska Dorota Barbara, 122. Tworek Tomasz Józef, 123. Urban Marian Stefan, 124. Waluszewski Jan Władysław, 125. Wiśniewska Krystyna, 126. Zieliński Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

127. Bator Jarosław Aleksander, 128. Stęplewska Dorota Irena, 129. Zawierucha Jolanta Helena,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

130. Błaszczyk Jadwiga Elżbieta, 131. Jankowski Jerzy, 132. Kosowski Jerzy, 133. Krzyżek Janusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

134. Białek Elżbieta, 135. Drogosz Stanisław Marek, 136. Gieroń Elżbieta, 137. Gołda Bogdan, 138. Gołda Józef, 139. Jakubczyk Ewa Anna, 140. Stępień Wojciech Cezary, 141. Wolder Aleksander,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

142. Cisowska Henryka, 143. Dziubeła Robert, 144. Kobiec Jarosław, 145. Pytel Danuta, 146. Wychowaniec Mariusz,

za zasługi dla rozwoju kultury, za osiągnięcia w działalności artystycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

147. Szypowski Tadeusz Maciej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

148. Chochel Sabina, 149. Cybula Leokadia, 150. Iżak Mieczysław Edward, 151. Kustra Janina, 152. Ołubiec Aleksandra, 153. Rytko Wojciech Marek, 154. Samulik-Ryłko Ewa, 155. Wesołowska Stanisława,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w pracy zawodowej na rzecz rozwoju poligrafii:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

156. Malkiewicz Jan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

157. Plutyński Romuald, 158. Zawadzki Michał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

159. Dudziec Wanda, 160. Malik Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

161. Arlukiewicz Janusz Józef, 162. Domżalska Lidia, 163. Gontarek Eugeniusz Juliusz, 164. Hryckiewicz Roman Grzegorz, 165. Kiełek Sławomir, 166. Klincewicz Eugeniusz Andrzej, 167. Łozowski Marian Mieczysław, 168. Markiewicz Danuta, 169. Miłaszewski Bogdan, 170. Packi Grzegorz, 171. Policht Leon,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

172. Piotrowski Jan Sylwester,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

173. Wierzuk Czesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

174. Rząp Zygmunt,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

175. Bukowski Krzysztof, 176. Cichosz Maciej Bogdan, 177. Muszyńska Krystyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

178. Bala Halina Zofia, 179. Fryc Piotr Waldemar, 180. Grochalska Mirosława, 181. Hrywniak Aleksandra, 182. Koziarska Elżbieta Maria, 183. Olewnik Teresa, 184. Szocik Anna Maria, 185. Warcholińska Alina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

186. Kurpicka Jadwiga, 187. Sawicki Adam, 188. Witowska Irena, 189. Zielińska Beata, 190. Zieliński Artur,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

191. Chojniak Stanisław, 192. Gontarz Grzegorz Leszek, 193. Grabarczyk Czesław Marek, 194. Kobyliński Roman Andrzej, 195. Malik Zdzisław Józef.