POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 sierpnia 2008 r. o nadaniu orderów

Rej. 196/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Gałęzewski Roman,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Galus-Czerwonka Anna Zofia, 3. Głąb Waldemar Jan, 4. Szwajkiewicz Edward,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Chełminiak Mieczysław, 6. Górczak Jan, 7. Kalinowski Henryk Eugeniusz, 8. Kosiak Lech Norbert, 9. Leszka Ireneusz.