POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 października 2010 r. o nadaniu orderów

Rej. 327/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), za wybitne zasługi w dziedzinie medycyny i farmacji, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Tołłoczko Tadeusz Stanisław,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Łuczak Mirosław Stanisław, 3. Spiechowicz Eugeniusz Aleksander,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Glinkowski Tadeusz Wacław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Nowak Helena,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Bablok Leszek Marian,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7.  Kwieciński Hubert Łukasz, 8. Małkowski Piotr Mirosław, 9. Wierzbicki Zbigniew, 10. Wyglądacz Grażyna Maria.