POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-52-2008

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Piotra KŁODKOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Malediwów, Królestwie Nepalu oraz Demokratyczno-Socjalistycznej Republice Sri Lanki.