POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 listopada 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 288/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwijania polsko-żydowskiego dialogu

1. Jassem Piotr,

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury, za działalność polonijną i charytatywną

2. Sztrumf Jadwiga,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności polonijnej i społecznej:

3. Barycka Ewa, 4. Budniak Krystyna Maria, 5. Kata Zofia,

obywatele Kanady:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii kanadyjskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Bujalska Wanda,

za zasługi w działalności na rzecz Polonii kanadyjskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Cassivi David Stephen, 8. Dulemba Stefania, 9. Szczepańska Elżbieta,

obywatel Królestwa Norwegii za wybitne zasługi w działalności charytatywnej oraz na rzecz rozwoju polsko-norweskich stosunków

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Tonsberg Ole Halvor,

obywatelka Meksykańskich Stanów Zjednoczonych za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury, za rozwijanie polsko-meksykańskiej współpracy kulturalnej i naukowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Bermudez Ochoa Sara Guadalupe,

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zamieszkały w Stanach Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w ujawnianiu prawdy historycznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. Conquest George Robert Acworth.